Om Stauning lufthavn

Stauning Lufthavn er en fuld operationel IMC lufthavn, hvilket betyder, at lufthavnen er udstyret så den kan beflyves under stort set alle vejrforhold døgnet rundt og året rundt.

Vi har på lufthavnen IFR anflyvningsproceduere til alle baner, hvilket sikrer, at luftfartøjer kan komme sikkert ned, også i tåge og ved lavt hængende skyer. Der er på alle baner indflyvningslys samt lys på baner og taxiveje.

I den publicerede tjenestetid er Stauning Lufthavn bemandet med AFIS – operatør der sikrer, at der er givet behørig trafikinformation de enkelte luftfartøjer imellem samt relevante vejr oplysninger.

Det er også AFIS – operatøren der har ansvaret for lufttrafiktjeneste meldinger som f.eks. flyveplaner samt vejrobservation og udarbejdelsen af METAR (Aktuelt vejr). På baggrund af vejrobservationer på Stauning Lufthavn udarbejder DMI en TAF (Vejr forecast)

AFIS – Tjenesten administrer lufttrafikken i et nærmere angivet luftrum kaldet TIZ.

Stauning Lufthavn har en samarbejdsaftale med NAVIAIR (Flyveledelsen) pĂĄ Billund Lufthavn om ankommende og afgĂĄende IFR trafik.

Platformstjenesten sørger for tankning af fly, handling af bagage mm, tilslutning af Ground Power Unit, Deiceing renholdelse af bane/taxiveje/platform ifm. sne og is.

Brandberedskabet på Stauning Lufthavn kan, hvis kunden ønsker dette, rekvireres med 3 timer PPR. Stauning Lufthavn råder over indsatslederfly samt egen crashtender.

Stauning Lufthavn er af Trafikstyrelsen security godkendt. Dette betyder dog ikke, at man skal møde 1 time før tjekin. På Stauning Lufthavn er det muligt at være airborne 5 minutter efter bilen er parkeret.

Stauning Lufthavn forhandler to typer brændstof, 100LL (benzin til stempelmotorer) samt JET A-1 (for turbine fly)

Brændstofanlægget drives efter de af Trafikstyrelsen til enhver tid gældende BL samt bekendtgørelsen om olietank.

For at sikrer, at vi leverer brændstof af højeste kvalitet bliver kvalitetstjekket dagligt året rundt. Der laves årlig både intern og ekstern audit for kvalitetssikring af det udleverede brændstof.

Stauning Lufthavn er godkendt grænseovergangssted, også for fly til/fra lande uden for schengen samarbejdet. Stauning Lufthavn har samarbejdsaftaler med både politi og SKAT.

Parkeringsforholdene på Stauning Lufthavn er alle placeret tæt ved hovedindgangen og er godt oplyste. Parkering er gratis og uden tidsbegrænsning.

Stauning Lufthavn kan tilbyde bevogtning af f.eks luftfartøjer man ønsker sikret.

På Stauning Lufthavn findes hangar og reparations faciliteter for luftfartøjer.

Vi bestræber os på, med den lufthavn og det udstyr vi har til rådighed, at yde den ypperligste service til lufthavnens kunder.

– – –

Du kan læse Stauning Lufthavns Takstregulativ i nedenstående PDF, regulativet er gældende for 01/01 2024

Klik her for at læse Takstregulativ for Stauning Lufthavn