Pilot info Stauning

PILOT INFO DANSK:  

 

Pr. 20. oktober 2020 opstilles vindmøller på 657FT NV for flyvepladsen, jf. nedenstående kortudsnit;

KORT Se her

Møllerne er placeret udenfor Stauning TIZ laterale grænser, og udstyret med højintensitets hindringslys, men for at undgå enhver konflikt med dem, skal VFR anflyvninger i en sektor fra 300-360 grader fra flyvepladsen undgås. Såfremt det af operationelle årsager alligevel er nødvendigt at anflyve EKVJ fra nordvest, anbefales det at følge kystlinjen indtil den forlængede centerlinje af RWY09 nås.

For at reducere risikoen for en konflikt med møllerne yderligere, indføres krav om at VFR operationer på EKVJ ved sigtbarhed under 3000 meter alene kan gennemføres hvis AFIS er bemandet, og banelyset tændt. VFR landingsrunder i sigt mellem 1500-3000 meter kan således kun finde sted i AFIS åbningstid.

Se endvidere (LINKS TIL AIP / NOTAM osv. INDSÆTTES).

PILOT INFO ENGLISH:   

As of October 20th, 2020, wind turbines will be erected NW of the aerodrome (see map below);

MAP look here

The wind turbines will be situated outside the lateral borders of EKVJ TIZ, and will be equipped with high intensity anti collision lights. However, to avoid any conflict with the turbines, the following restrictions apply:

  • VFR approaches to EKVJ from the NW (300-360 degrees) should be avoided.
  • Should an operational need for an approach from the NW sector arise, it is advisable to follow the coast line (feet wet) until reaching the extended centerline of RWY09.
  • VFR operations at the aerodrome in visibility of 3000 meters or below, is only permitted when AFIS is operational and runway lights are lit.

See AIP for further (LINKS TIL AIP / NOTAM osv. INDSÆTTES).